Polityka prywatności House of Beer Aldona Sienkiewicz

DANE OSOBOWE:
Ochrona prywatności Klientów House of Beer Aldona Sienkiewicz, w tym użytkowników strony internetowej. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania. Wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach, w tym
użytkownikach strony internetowej, ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez House of Beer. usług na najwyższym poziomie.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić House of Beer i Klientów oraz użytkowników przed nieuprawnionym dostępem,
nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu House of Beer. W tym celu:

● Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

● Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom House of Beer., którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby House of Beer. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest House of Beer Aldona Sienkiewicz, z
  siedzibą przy ul. Św. Tomasza 35, 31-027 Kraków
 2. We wszelkich sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy o kontakt
  mailowy na adres e-mail: biuro@houseofbeerkrakow.com lub o przesłanie listu na adres
  House of Beer. wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  ● związanym z realizacją umowy sprzedaży towarów oferowanych przez House of Beer.
  lub realizacją umowy świadczenia usług, a także w przypadku odpowiedzi na kierowane do House of Beer zapytania, sugestie i reklamacje tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

  ● Prowadzenie i obsługa konta użytkownika na stronie internetowej oraz w celu umożliwienia udziału w programach lojalnościowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

  ● W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

  ● gdy przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez House of Beer, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi są: poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb Klientów, marketing bezpośredni, cele statystyczne, a także ustalenie i dochodzenie roszczeń, a także obrona przed roszczeniami.

W innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określony w treści zgody.

 1. Pana/Pani dane mogą być udostępniane organom władzy publicznej w celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z House of Beer, które przetwarzają je w celu realizacji usług oferowanych przez House of Beer. zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji (podmioty przetwarzające), w tym:

  ● dostawcom systemów IT z którymi współpracuje House of Beer., w celu utrzymania ciągłości oraz poprawy systemów;
  ● podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, w celu dostarczenia korespondencji lub zamówionego towaru;
  ● podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu umożliwienia realizacji płatności;
  ● podmiotom świadczącym usługi księgowe;
  ● podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom wspierającym nas w obsłudze klienta oraz prowadzącym na nasze zlecenie kampanie marketingowe;
 2. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celu realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa ( w tym przepisami ustawy o rachunkowości) lub do realizacji przez House of Beer. uzasadnionego interesu administratora, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu wycofania tej zgody.
 3. House of Beer. nie będzie przekazywało Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do celów realizacji umowy sprzedaży produktów i towarów oferowanych przez House of Beer. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. House of Beer informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, które polega na tworzeniu, w oparciu o przekazane informacje profili preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, pozwala dostosowywać usługi i treści jakie Pan/Pani od nas otrzymuje.

POILITYKA PLIKÓW COOKIES
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej houseofbeerkrakow.com.

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności
użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi: Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, a także z piksela Facebooka. Poszczególne narzędzia gromadzą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na Twoich urządzeniach plików „cookies” a następnie mogą wykorzystywać te informacje w sposób zbiorczy i anonimowy w celu:
● generowania zbiorczych raportów statystycznych na temat zachowania się użytkowników na naszej stronie (Google Analytics)
● udostępnienia przez swoje systemy reklamowe (Google AdWords, Facebook) możliwości kierowania reklam do odpowiednich grup odbiorców, np. osób, które odwiedziły naszą stronę w ostatnich 30 dniach

Szczegółowe informacje o zasadach prywatności na portalu Facebook znajdują się na stronie:
https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://www.facebook.com/about/basics/advertising
Dane gromadzone przez wymienione wyżej narzędzia nie są łączone z innymi danymi, które nam udostępniasz.